fbpx Disclaimer | JusRé

Disclaimer

JusRé besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal JusRé al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via hello@jusre.be.

Alle informatie op de website van JusRé is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. 

Alle info op de website, logo’s, teksten en afbeeldingen horen toe aan JusRé en zijn auteusrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van JusRé is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

Kan JusRé interessant zijn voor uw zaak? Laat hier contactgegevens na en wij volgen met meer info en staaltjes om JusRé te testen!

Klik hier om contact op te nemen

Wilt u meteen een bestelling plaatsen, mail dan uw order en de facturatiegegevens naar order@jusre.be